Historiaa - Esipuhe

Tämä historia on koottu Lapin Kuvataideseura Palas ry 30 vuotta 1966 – 1996 ja Taiteen Polulla Lapin Kuvataideseura Palas ry 40 vuotta - juhlavuosikirjoista sekä lehtileikkeleistä. 30-vuotis juhlakirjan on pääosin koonnut Matti Rapakko työryhmänsä: Otto Suutari, Raija Viekonelo ja Hannes Viiri kanssa. Taiteen Polulla –40 -vuotisjuhlakirjan 2006 toimittivat Tuija Hautala-Hirvioja ja Sisko Ylimartimo yhteistyönä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja Rovaniemen taidemuseon kanssa.

 

Tähän yhteyteen koottu historia ei suinkaan vastaa täydellisesti edellä mainittujen kirjojen sisältöä. Kirjoittaja on valikoidusti lyhentänyt ja koonnut historiasta mielestään merkittäviä tapahtumia ja kommentteja. Mikäli kiinnostut seuran syvemmästä historiasta, on mahdollista ostaa kyseiset kirjat omaksi ottamalla yhteyttä nykypäivän sihteeriin tai muuhun johtokuntaan.

Historia kattaa menneisyyden tähän päivään saakka. Vuodesta 2006 historia on koottu puhtaasti lehtileikkeileiden pohjalta.

 

Tämän kirjoitelman avulla voidaan vuosien kuluttua palata historiaan ja toivon mukaan peilata historiaa rakentavien tapahtumien heijastuminen myös taiteeseen ja taiteilijan tuotannon muuttumiseen. Vai tapahtuuko muutosta, vaikuttaako ympärillä tapahtuvat poliittiset, kansakuntien ja luonnon ilmiöt taiteeseemme? Entä miten taide voi vaikuttaa ympäröivään elämäämme? Onko taiteilijan kannanotolla, julkilausumalla tai teoksilla vaikutusta ympäröivän kulttuurimme muokkautumiseen? Mitä olisi Rovaniemen ja Lapin läänin taide tänä päivänä ellei Seitapiiri ensin ja Palas jatkossa tehneet uraauurtavaa työtä näyttelytilojen, työtilojen ja muun kuvataiteen esilletuomisen hyväksi?

 

Tuntemalla historian ymmärrämme nykypäivän
Airi Hellevi Dohlen, sihteeri 2010

 

 

 
© Lapin Kuvataideseura Palas
Nettitaivas